16/12/21 Vizuāli plastiskās mākslas terapijas nodarbība grupā IEKŠĒJAM MIERAM UN EMOCIONĀLAM LĪDZSVARAM