TĀLĀKIZGLĪTĪBA

LĀPPOS iesniegums tālākizglītības punktu piešķiršanai lejuplādēt šeit

LĀPPOS Apmācīttiesīgā pretendenta anketa lejuplādēt šeit

 

Tālākizglītības dokumentu iesniegšanas termiņš

ne vēlāk kā divus mēnešus pirms pasākuma