Sertificētie mākslas terapeiti

Informācija atjaunota 20.07.2021.*

2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu ), kura 28.pantā noteikts, ka “Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš vai apmācīttiesīgās ārstniecības personas apliecība tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.” Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu/ apliecību (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.

SER – Sertificēts mākslas terapeits
RE – Resertificēts mākslas terapeits
SV – Mākslas terapeits ar supervizora izglītību
SV (sert) – Mākslas terapeits, sertificēts supervizors
APM – Apmācīttiesīga ārstniecības persona

Deju un kustību terapija (DKT)

Vārds Uzvārds Telefons E-pasts Pilsēta Sertifikāta derīguma termiņš saskaņā ar pagarinājumu
1 Anna Golubeva 17.04.2026. SERT
2 Astra Grāvere 01.11.2023. SERT
3 Elīna Cauna elina.cauna@gmail.com 04.11.2021. SERT
4 Ieva Rasa 29664447 ievarasa@inbox.lv Jūrmala, Rīga 04.07.2024. RESERT SV (sert)
5 Ilze Lejniece 26154958 ilze.uburge@gmail.com Rīga 17.04.2026. SERT
6 Indra Majore-Dūšele 29577764 indra.majore.d@gmail.com Rīga 08.04.2025. RESERT SV (sert)
7 Inga Liepiņa 29143631 ingaliepina80@gmail.com 28.11.2025. SERT
8 Inga Žvīgure 17.04.2026. SERT
9 Kristīne Vende-Kotova 29468894 kristine.vende@gmail.com Rīga, Rīgas rajons 03.11.2023. RESERT SV (sert), APM
10 Lidija Naumova 29605089 lidija.naumova@inbox.lv 29.10.2022. SERT
11 Linda Kante 26984995 linda.kante@gmail.com Rīga un +/-70 km rādiusā ap to 03.06.2022. SERT
12 Rūta Marherte ruuta.marherte@inbox.lv 04.11.2021. SERT
13 Sandra Mihailova 29144606 sandra.j@inbox.lv Rīga 08.04.2025. RESERT SV (sert)
14 Santa Grīnfelde 29142448 santa.grinfelde@gmail.com Rīga, Jūrmala 05.12.2025. RESERT APM
15 Simona Orinska 29394500 simona.orinska@gmail.com Rīga 03.11.2023. RESERT SV (sert)
16 Solvita Zemīte 26514181 solvita.zemite@gmail.com Krimulda, Līgatne, Skrīveri, Rīga 05.12.2025. RESERT
17 Una Rēķe 01.06.2024. SERT
18 Zanda Lauva 26357358 zanda.lauva@gmail.com Valmiera, Rīga 19.11.2022. RESERT SV
19 Zane Krieķe 29192084 zane.krieke@gmail.com 28.11.2025. SERT

Drāmas terapija (DT)

Vārds Uzvārds Telefons E-pasts Pilsēta Sertifikāta termiņš saskaņā ar pagarinājumu
1 Aelita Vagale aelita.vagale@gmail.com 08.04.2025. RESERT SV (sert)
2 Anna Šteina 29171558 steina007@inbox.lv Rīga, pēc vienošanās 04.07.2024. RESERT SV (sert)
3 Evija Vilka 26374271 evija@radosaprakse.lv Rīga 04.07.2024. RESERT SV
4 Gunta Anšmite 01.06.2024. SERT
5 Inese Miķelšteine 29422582 mikelsteineinese@gmail.com Rīga, Ropaži. Citur pēc vienošanās 01.11.2023. SERT
6 Kristīne Zalcmane 26461115 kzalcmane@hotmail.com Rīga, Jelgava 01.11.2024. SERT
7 Līga Rundāne 29196433 ligarundane@gmail.com Rēzekne, Rīga 03.06.2022. SERT
8 Madara Sprūdža 28.11.2025. SERT
9 Maija Romaško-Burkevica 26367788 maijaromasko@inbox.lv Rīga, Pierīga, Jelgava. Citur pēc vienošanās 29.10.2022. SERT
10 Sandra Aleksandra Hartmane 29284543 s.hartmane@gmail.com Rīga 04.07.2024. RESERT SV (sert)
11 Sindija Meluškāne 28.11.2025. SERT
12 Veronika Stāvause 28888760 veronika.stavause@gmail.com 28.11.2025. SERT
13 Viesturs Roziņš 26231714 viesturs.rozins@gmail.com Rīga, Valmiera, Strenči, Jūrmala 28.11.2025. SERT

Mūzikas terapija (MuT)

Vārds Uzvārds Telefons E-pasts Pilsēta Sertifikāta termiņš saskaņā ar pagarinājumu
1 Aiva Žīgure 28350491 aiva28@inbox.lv Jelgava 04.07.2024. RESERT
2 Aralda Bužere 29767598 aralda@inbox.lv Liepāja 01.11.2024. SERT
3 Astra Gilnere 28.11.2025. SERT
4 Dace Stieģele 27069290 d.stiegele@inbox.lv Liepāja 04.07.2024. RESERT
5 Dzintra Zariņa dzintra.zarina@gmail.com 25.05.2023. SERT SV (sert)
6 Ieva Bistrova ieva_bistrova@inbox.lv 03.06.2022. SERT
7 Inese Paiča 26482287 inesepaica@gmail.com Rīga 04.07.2024. RESERT SV (sert)
8 Ineta Heinsberga 29442320 ineta.heinsberga@inbox.lv Rīga, Salapils, Ogre, Valmiera 19.11.2022. RESERT SV (sert)
9 Inga Bērziņa 01.06.2024. SERT
10 Iveta Škraba 29218099 ivetaskraba@hotmail.com Rīga 19.11.2022. RESERT
11 Iveta Umule 29515672 ivetaumule@inbox.lv Ogre, Lielvārde 25.05.2023. SERT
12 Jana Duhovska jduhovska@gmail.com 25.05.2023. SERT
13 Jānis Rotšteins 29731016 janis.terapija@inbox.lv Bauska, pēc vienošanās 03.06.2022. SERT SV (sert)
14 Jolanta Kunce jolite.jole@gmail.com 04.11.2021. SERT
15 Keitija Džeina Rota  28694273 kroth1972@gmail.com 01.11.2023. SERT
16 Liene Ventere Saldus 28.11.2025. SERT
17 Līga Enģele 29486479 liga.engele@gmail.com Liepāja 25.05.2023. SERT
18 Mirdza Liepiņa 26550114 mirdzaliepina@gmail.com Rīga, Jūrmala, Daugavpils 25.11.2024. RESERT APM
19 Mirdza Paipare 29799951 mirdza.paipare@liepu.lv Liepāja, Rīga 08.04.2025. RESERT SV (sert)
20 Normunds Kārkliņš 28.11.2025. SERT
21 Olga Blauzde 29557033 olga.blauzde@gmail.com Liepāja 04.11.2021. SERT SV
22 Sandra Barsineviča 28374480 sandra29@inbox.lv Rīga, Jūrmala, Tukums 19.11.2022. RESERT SV (sert)
23 Santa Zaula-Dūmiņa 27510500 santazaula@gmail.com Rīga 10.05.2025. RESERT
24 Solvita Ozoliņa 28.11.2025. SERT
25 Vita Krūmiņa 26512375 vita.krumina@inbox.lv Madona 25.05.2023. SERT
26 Zane Kriumane 29520298 zkriumane@gmail.com Rīga 04.07.2024. RESERT

Vizuāli plastiskās mākslas terapija (VPMT)

Vārds Uzvārds Telefons E-pasts Pilsēta Sertifikāta termiņš saskaņā ar pagarinājumu
1 Anda Lase 29431291 anda.lase@inbox.lv Talsi, Rīga 03.11.2023. RESERT
2 Anda Upmale-Puķīte 29109191 anda.upmale.pukite@gmail.com Rīga, pēc vienošanās 08.04.2025. RESERT SV (sert)
3 Dace Visnola 29488445 dvisnola@lu.lv Rīga, Sigulda, pēc vienošanās 19.11.2022. RESERT APM
4 Dita Baumane-Auza 29228126 dita@auzaart.lv, www.auzaart.lv Rīga 25.11.2024. RESERT
5 Edīte Krevica edite.krevica@inbox.lv 04.07.2024. RESERT SV (sert)
6 Elīna Akmane 26444466 akmane.elina@gmail.com Rīga, Ikšķile 10.05.2025. RESERT
7 Elza Strazdiņa 26294279 elzastrazdina@gmail.com Rīga, Valmiera, Smiltene 04.11.2021. SERT
8 Gunita Lāce 26794455 gunita0505@gmail.com Rīga 04.11.2021. SERT
9 Ilze Dreifelde 26442552 i.dreifelde@inbox.lv Rīga, pēc vienošanās 10.05.2025. RESERT SV (sert)
10 Ilze Plūme 29479696 pluume.ilze@gmail.com Rīga, Jelgava 25.05.2023. SERT
11 Inga Bitēna inga.bitena@gmail.com 25.05.2023. SERT
12 Inta Gžibovska 29266621 intagz@inbox.lv Aglona, Daugavpils 29.10.2022. SERT
13 Iveta Jermolājeva iveta.jermolajeva@gmail.com 03.11.2023. RESERT SV (sert)
14 Jolanta Lasmane 26181039 jolanta.lasmane@inbox.lv Rīga 17.04.2026. SERT
15 Jolanta Plaude atnaloj3@inbox.lv 03.11.2023. RESERT
16 Katrīna Dimsone 25955571 katrina@dimsone.lv Ogre, Ikšķile 03.06.2022. SERT
17 Laura Danilāne 26526975 laura.danilane@gmail.com Rīga, Ogre uz Rīga, Madona 25.05.2023. SERT
18 Līga Briede (Ruttule) 01.11.2023. SERT
19 Līga Sarkane liga.sarkane@gmail.com 25.05.2023. SERT
20 Margarita Stoļarova 20610509 mspasts@gmail.com Daugavpils, pēc vienošanās 25.05.2023. SERT

 

* Ja informāciju nepieciešams aktualizēt, lūdzu, rakstīt zanda.lauva@gmail.com