Mākslas terapeita kvalifikāciju ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā, mūzikas terapijā, deju un kustību terapijā un drāmas terapijā var apgūt Rīgas Stradiņa universitātē pilna laika profesionālā maģistra studiju programmā.

Vairāk šeit: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/makslas-terapija

Mākslas terapeita kvalifikāciju ar specializāciju mūzikas terapijā var apgūt Liepājas Universitātē nepilna laika profesionālā maģistra studiju programmā.

Vairāk šeit: https://www.liepu.lv/lv/608/muzikas-teapija