Ārstniecības personas vārds, uzvārds Apliecības derīguma termiņš
Kristīne Vende – Kotova 15.03.2023.
Mirdza Liepiņa 25.05.2025.
Dace Visnola 19.05.2022.

 

Ārstniecības personu apmācīttiesību komisijas nolikums:  Nolikums_Apmacitiesibas

Apmācīttiesīga pretendenta anketa: Apmacittiesiga_Pretendenta_Anketa

 

NB! Informācija pretendentam – pieteikuma anketa jāaizpilda elektroniskā formā un jāsaskaņo ar darba devēju un atbilstošo profesionālo asociāciju un tad jāiesniedz LĀPPOS birojā!

Dokumentu iesniegšana

Adrese:
Apmācīttiesīgo ārstniecības personu dokumentus iesniedz attālināti, izmantojot šādas iespējas:

1) sūtot pa pastu uz LĀPPOS adresi Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
2) nogādājot LĀPPOS pasta kastītē Miera iela 28-3, Rīga, durvju kods 257
3) nosūtot elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: apmacittiesibas@lappos.lv

Tālrunis informācijai: 28612047

LĀPPOS Apmācīttiesīgo komisijas sēžu datumi 2021.gadā:
22.03.2021. (dokumentus iesniegt līdz 19.03.2021.)
18.06.2021.
17.09.2021.
10.12.2021.
NB! Latvijas Ārstniecības Profesionālo organizāciju savienība informē, ka 2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu ), kura 28.pantā noteikts, ka “Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš  vai apmācīttiesīgās ārstniecības personas apliecība tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.” Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu/ apliecību (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.