Resertifikācija

Informējam, ka 2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu), kura 28.pantā noteikts, ka “Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš vai apmācīttiesīgās ārstniecības personas apliecība tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.” Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu/ apliecību (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.

 

RESERTIFIKĀCIJA

Informācija atjaunota 20.07.2021.

Kontaktpersona:

Edīte Krevica

Tālr.: 26209880 (darba laikā)

E-pasts: edite.krevica@inbox.lv

 

Resertifikācijas dokumentu iesniegšana un izskatīšana pavasarī:

20.02.2021. iesniegšana

01.04.2021. precizējumi un papildinājumi

Resertifikācijas dokumentu iesniegšana un izskatīšana rudenī:

25.09.2021. iesniegšana

23.10.2021. precizējumi un papildinājumi

Par precīzu laiku un dokumentu iesniegšanas kārtību, lūdzu, vienoties, rakstot uz e-pastu.

 

Resertifikācijas kārtība 2021. gadam 

Resertifikācijas lapa