Informācija atjaunota 01.01.2024.

RESERTIFIKĀCIJA

DOKUMENTU SAGATAVOŠANA RESERTIFIKĀCIJAI 

Savlaicīgi un rūpīgi iepazīties ar sekojošiem dokumentiem, kuros ir prasības resertifikācijai:

MK noteikumi Nr. 943 “Ārstniecības personas sertifikācijas kārtība”,  – Resertfikācijas lapa jāņem no šo noteikumu 3.pielikuma 

MK noteikumu Nr.943 5.pielikums  “Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi” (minēti, kādus TI  var iekļaut Resertifikācijas lapā).

Resertifikācijas kārtība, t.sk. pielikumi, atrodama zemāk šajā lapā

Dokumentu sagatavošanu ar drošu elektronisko parakstu (iekļauta arī Resertifikācijas kārtība, 6.pielikums).

Biežāk uzdotie jautājumi (pārbaudi, vai Tavs jautājums nav jau atbildēts!), pieejami sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi

UZMANĪBU!!!  – Resertifikācijas lapai (I un II daļa) un Profesionālās darbības pārskatam ir jābūt dokumentu oriģināliem, kas parakstīti vienā veidā – ar roku papīra formātā vai ar drošu elektronisku parakstu.  JAUKTI PARAKSTĪTI ABI MINĒTIE DOKUMENTI VAI ŠO DOKUMENTU KOPIJAS NETIKS PIEŅEMTAS!

Sertifikāta derīguma termiņš, pieejams sadaļā Sertificētie mākslas terapeiti

SAZIŅA 

Saziņai lietot tikai Sertifikācijas komisijas  e-pastu: MTsertifikacija@gmail.com  Uz citiem e-pastiem sūtīta informācija netiks atbildēta.

Jautājumus SK izskata tikai koleģiālās sēdēs iepriekš noteiktos datumos un atbildes tiks sniegtas pēc SK sēdes, atsevišķos gadījumos arī pēc saskaņošanas ar LĀPPOS Sertifikācijas padomi. SK  izskata komplicētus  jautājumus,  ko pretendentam nav iespējams izlemt  patstāvīgi un kas nav izlasāmi iepriekš norādītajos informācijas avotos.

SK SĒDES 2024 skatīt sadaļā Sēdes

Jūlijs ir atvaļinājuma mēnesis, kad saziņa nenotiks.

 

RESERTIFIKĀCIJA  PAVASARĪ

01.03.2024. dokumentu iesniegšana pretendentiem ar sertifikāta derīguma termiņu 01.06.2024. un 04.07.2024.*  Dokumenti pirmreizējai izskatīšanai tiek iesniegti elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu MTsertifikacija@gmail.com atbilstoši Resertifikācijas kārtībā noteiktajām tehniskām prasībām (8. pielikums)

27.04.2024. papīra formātā iesniedzamo resertifikācijas dokumentu oriģinālu ar precizējumiem un papildinājumiem iesniegšana klātienē . Vieta tiks precizēta. Lūdzu ieplānojiet šo laiku savlaicīgi, lai personiski varētu ierasties un iesniegt dokumentus.

Ierašanās pēc individuāla pieraksta. Informācija par pierakstu tiks nosūtīta uz pretendentu e-pastu.

Dokumenti, kas parakstīti ar elektroniski drošu parakstu klātienē nav jāiesniedz, taču ja rodas sarežģījumi dokumentu sagatavošanas procesā, Sertifikācijas komisija var organizēt attālinātu tikšanos ar pretendentu Sertifikācijas komisijas sēdes laikā, iepriekš noteiktā datumā.

 

RESERTIFIKĀCIJA  RUDENĪ:

01.08.2024. dokumentu iesniegšana pretendentiem ar sertifikāta derīguma termiņu 01.11.2024.* un 25.11.2024.* Dokumenti pirmreizējai izskatīšanai tiek iesniegti elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu MTsertifikacija@gmail.com atbilstoši Resertifikācijas kārtībā noteiktajām tehniskām prasībām (8. pielikums)

05.10.2024. papīra formātā iesniedzamo resertifikācijas dokumentu oriģinālu ar precizējumiem un papildinājumiem iesniegšana klātienē. Sapieru iela 1b, centrs “ Miervidi”,   laiks 9.30-12.00. Lūdzu ieplānojiet šo laiku savlaicīgi, lai personiski varētu ierasties un iesniegt dokumentus.  Ierašanās pēc individuāla pieraksta. Informācija par pierakstu tiks nosūtīta uz pretendentu e-pastu.

Dokumenti, kas parakstīti ar elektroniski drošu parakstu klātienē nav jāiesniedz, taču ja rodas sarežģījumi dokumentu sagatavošanas procesā, Sertifikācijas komisija var organizēt attālinātu tikšanos ar pretendentu Sertifikācijas komisijas sēdes laikā, iepriekš noteiktā datumā.

* Sertifikāta termiņš ir norādīts ar 6 mēnešu pagarinājumu. Saskaņā Likumu par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību (28.pants).

Resertifikācijas kārtība 2024. gadam 

Resertifikācijas lapa

Informācija par drošu elektronisko parakstu