SERTIFIKĀCIJAS KOMISIJAS DARBA KĀRTĪBA UN SĒDES  2023.GADĀ

PAVASARA  sertifikācija un resertifikācija

15.02.2023. SK sēde. Aktuālie jautājumi.

25.02.2023. Dokumentu iesniegšana elektroniski.

22.03.2023. SK sēde. Dokumentu izskatīšana. Aktuālie jautājumi.

29.04.2023. SK sēde. Dokumentu papīra formātā iesniegšana klātienē. Gadījuma analīze elektroniski.

27.05.2023. SK sēde. Sertifikācijas eksāmens.

29.06.2023. SK sēde. Aktuālie jautājumi.

01.07.-31.07.  ATVAĻINĀJUMS

RUDENS  sertifikācija un resertifikācija

05.08.2023. Dokumentu iesniegšana elektroniski.

06.09.2023. SK sēde. Dokumentu izskatīšana. Aktuālie jautājumi.

14.10.2023. SK sēde. Dokumentu papīra formātā iesniegšana klātienē. Gadījuma analīze elektroniski.

04.11.2023. SK sēde. Sertifikācijas eksāmens.