Informācija atjaunota 07.12.2022.

SERTIFIKĀCIJA

​​SAGATAVOŠANĀS SERTIFIKĀCIJAI

Savlaicīgi un  rūpīgi iepazīties ar sekojošu informāciju:

MK noteikumi Nr. 943 “Ārstniecības personas sertifikācijas kārtība”

Sertifikācijas kārtība, t.sk. pielikumi, pieejama zemāk

Biežāk uzdotie jautājumi (pārbaudi, vai Tavs jautājums nav jau atbildēts!), pieejami sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi

Dokumentu sagatavošanu ar drošu elektronisko parakstu (Sertifikācijas kārtība, 9.pielikums)

SAZIŅA 

Saziņai lietot tikai Sertifikācijas komisijas  e-pastu: mtsertifikacija@gmail.com  Uz citiem e-pastiem sūtīta informācija netiks atbildēta.

Jautājumus SK izskata tikai koleģiālās sēdēs iepriekš noteiktos datumos un atbildes tiks sniegtas pēc komisijas sēdes, atsevišķos gadījumos arī pēc saskaņošanas ar LĀPPOS Sertifikācijas padomi. 

SK  izskata komplicētus jautājumus,  ko pretendentam nav iespējams izlemt  patstāvīgi un kas nav izlasāmi iepriekš norādītajos informācijas avotos.

SĒDES 2023

SK pilna darba kārtība  atrodama mājaslapā daļā Sēdes

SK sēžu datumi, kad tiks izskatīti jautājumi ir 15.02.2023, 22.03.2023., 29.06.2023. 06.09.2023. Jūlijs ir atvaļinājuma mēnesis, kad saziņa nenotiks.

 

PAVASARA SERTIFIKĀCIJA

25.02.2023. Sertifikācijas dokumenti pirmreizējai izskatīšanai tiek iesniegti elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu MTsertifikacija@gmail.com atbilstoši Sertifikācijas kārtībā noteiktajām tehniskām prasībām (10. pielikums)

29.04.2023. Gadījuma analīzes iesniegšana elektroniski e-pastu MTsertifikacija@gmail.com . Sertifikācijas dokumentu oriģinālu papīra formātā ar precizējumiem un papildinājumiem iesniegšana klātienē.  Vieta tiks precizēta, laiks 9.30-12.00. Ierašanās pēc individuāla pieraksta. Informācija par pierakstu tiks nosūtīta uz pretendentu e-pastu. Lūdzu ieplānojiet šo laiku savlaicīgi, lai personiski varētu ierasties un iesniegt dokumentus.

27.05.2023. Sertifikācijas eksāmens. Gadījuma analīze drukātā formātā iesniedzama sertifikācijas eksāmena dienā  (sk. Sertifikācijas kārtību 2023.gadam)

 

RUDENS SERTIFIKĀCIJA

05.08.2023. Sertifikācijas dokumenti pirmreizējai izskatīšanai tiek iesniegti elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu MTsertifikacija@gmail.com atbilstoši Sertifikācijas kārtībā noteiktajām tehniskām prasībām (10. pielikums)

14.10.2023.  Gadījuma analīzes iesniegšana elektroniski e-pastu MTsertifikacija@gmail.com Sertifikācijas dokumentu oriģinālu papīra formātā ar precizējumiem un papildinājumiem iesniegšana klātienē.  Vieta tiks precizēta, laiks 9.30-12.00. Ierašanās pēc individuāla pieraksta. Informācija par pierakstu tiks nosūtīta uz pretendentu e-pastu. Lūdzu ieplānojiet šo laiku savlaicīgi, lai personiski varētu ierasties un iesniegt dokumentus.

04.11.2023. Sertifikācijas eksāmens.  Gadījuma analīze drukātā formātā iesniedzama sertifikācijas eksāmena dienā  (sk. Sertifikācijas kārtību 2023.gadam)

 

Sertifikācijas kārtība 2023. gadam (apstiprināts SK 16.11.2022.)

Sertifikācijas lapa

Informācija par drošu elektronisko parakstu