Informācija atjaunota 31.08.2022.

SERTIFIKĀCIJA

 

Kontaktinformācija: MTsertifikacija@gmail.com 

 

​​​​PAVASARA SERTIFIKĀCIJA

01.03.2022. Sertifikācijas dokumenti pirmreizējai izskatīšanai tiek iesniegti elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu MTsertifikacija@gmail.com atbilstoši Sertifikācijas kārtībā noteiktajām tehniskām prasībām (9. pielikums)

02.04.2022. Gadījuma analīze un dokumentu oriģināli ar precizējumiem un papildinājumiem.

09.04.2022. Sertifikācijas eksāmens

 

RUDENS SERTIFIKĀCIJA

01.08.2022. Sertifikācijas dokumenti pirmreizējai izskatīšanai tiek iesniegti elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu MTsertifikacija@gmail.com atbilstoši Sertifikācijas kārtībā noteiktajām tehniskām prasībām (9. pielikums)

10.09.2022. papīra formātā iesniedzamie dokumentu oriģināli ar precizējumiem un papildinājumiem iesniedzami klātienē “Miervidos”, Sapieru iela 1a-1, Rīga. Ierašanās pēc individuāla pieraksta. Informācija par pierakstu tiks nosūtīta uz pretendentu e-pastu.

!!! Gadījuma analīze nosūtāma elektroniskā veidā līdz š.g. 10.09.2022. 

24.09.2022. Sertifikācijas eksāmens. Sertifikācijas eksāmens notiek  RSU telpās, J.Asara iela 5, Rīga, 182.telpa, no pl.9.00-16.00.  Gadījuma analīze drukātā formātā iesniedzama sertifikācijas eksāmena dienā 24.09.2022. (sk. Sertifikācijas kārtību 2022.gadam)

 

Sertifikācijas kārtība 2022. gadam (dokuments atjaunots 25.05.2022.)

Sertifikācijas lapa

Informācija par drošu elektronisko parakstu