Informācija atjaunota 27.06.2024.

SERTIFIKĀCIJA

​​SAGATAVOŠANĀS SERTIFIKĀCIJAI

Savlaicīgi un  rūpīgi iepazīties ar sekojošu informāciju:

MK noteikumi 18.06.2024.  Nr. 391  “Ārstniecības personas sertifikācijas kārtība”,  – Sertifikācijas lapa atrodama šo noteikumu 2.pielikumā 

Sertifikācijas kārtība, t.sk. pielikumi, skatīt šajā lapā zemāk

Biežāk uzdotie jautājumi (pārbaudi, vai Tavs jautājums nav jau atbildēts!), pieejami sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi

Dokumentu sagatavošanu ar drošu elektronisko parakstu (Sertifikācijas kārtība, 8.pielikums)

UZMANĪBU!!!  – Sertifikācijas lapai (I un II daļa) un Profesionālās darbības pārskatam ir jābūt dokumentu oriģināliem, kas parakstīti vienā veidāar roku papīra formātā vai ar drošu elektronisku parakstu.  JAUKTI PARAKSTĪTI ABI MINĒTIE DOKUMENTI VAI ŠO DOKUMENTU KOPIJAS NETIKS PIEŅEMTAS!

 

SAZIŅA 

Saziņai lietot tikai Sertifikācijas komisijas  e-pastu: mtsertifikacija@gmail.com  Uz citiem e-pastiem sūtīta informācija netiks atbildēta.

Jautājumus SK izskata tikai koleģiālās sēdēs iepriekš noteiktos datumos un atbildes tiks sniegtas pēc komisijas sēdes, atsevišķos gadījumos arī pēc saskaņošanas ar LĀPPOS Sertifikācijas padomi. 

SK  izskata komplicētus jautājumus,  ko pretendentam nav iespējams izlemt  patstāvīgi un kas nav izlasāmi iepriekš norādītajos informācijas avotos.

SĒDES 2024 skatīt sadalā Sēdes

Jūlijs ir atvaļinājuma mēnesis, kad saziņa nenotiks.

 

PAVASARA SERTIFIKĀCIJA

01.03.2024. Sertifikācijas dokumenti pirmreizējai izskatīšanai tiek iesniegti elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu MTsertifikacija@gmail.com atbilstoši Sertifikācijas kārtībā noteiktajām tehniskām prasībām (10. pielikums)

Gadījuma analīzes iesniegšana  25.04.2024. elektroniski e-pastu MTsertifikacija@gmail.com .

27.04.2024. Sertifikācijas dokumentu oriģinālu papīra formātā ar precizējumiem un papildinājumiem iesniegšana klātienē . Vieta tiks precizēta Ierašanās pēc individuāla pieraksta. Informācija par pierakstu tiks nosūtīta uz pretendentu e-pastu. Lūdzu ieplānojiet šo laiku savlaicīgi, lai personiski varētu ierasties un iesniegt dokumentus.

Dokumenti, kas parakstīti ar elektroniski drošu parakstu klātienē nav jāiesniedz, taču ja rodas sarežģījumi dokumentu sagatavošanas procesā, Sertifikācijas komisija var organizēt attālinātu tikšanos ar pretendentu Sertifikācijas komisijas sēdes laikā, iepriekš noteiktā datumā.

01.06.2024. Sertifikācijas eksāmens. Gadījuma analīze drukātā formātā iesniedzama sertifikācijas eksāmena dienā  (sk. Sertifikācijas kārtību 2024.gadam). Sertifikācijas eksāmena vieta tiks precizēta.

 

RUDENS SERTIFIKĀCIJA

01.08.2024. Sertifikācijas dokumentu iesniegšana pirmreizējai izskatīšanai, nosūtot elektroniski  uz e-pastu MTsertifikacija@gmail.com atbilstoši Sertifikācijas kārtībā noteiktajām tehniskām prasībām (10. pielikums)

Gadījuma analīzes iesniegšana 03.10.2024. elektroniski e-pastu MTsertifikacija@gmail.com

05.10.2024.  Sertifikācijas dokumentu oriģinālu papīra formātā ar precizējumiem un papildinājumiem iesniegšana klātienē. Vieta tiks precizēta. Ierašanās pēc individuāla pieraksta. Informācija par pierakstu tiks nosūtīta uz pretendentu e-pastu. Lūdzu ieplānojiet šo laiku savlaicīgi, lai personiski varētu ierasties un iesniegt dokumentus.

Dokumenti, kas parakstīti ar elektroniski drošu parakstu klātienē nav jāiesniedz, taču ja rodas sarežģījumi dokumentu sagatavošanas procesā, Sertifikācijas komisija var organizēt attālinātu tikšanos ar pretendentu Sertifikācijas komisijas sēdes laikā, iepriekš sazinoties ar pretendentu.

02.11.2024. Sertifikācijas eksāmens. Gadījuma analīze drukātā formātā iesniedzama sertifikācijas eksāmena dienā  (sk. Sertifikācijas kārtību 2024.gadam).Sertifikācijas eksāmena vieta tiks precizēta.

Sertifikācijas kārtība 2024. gadam (jūnijs) 

Sertifikācijas lapa

Informācija par drošu elektronisko parakstu