Mākslu terapija Latvijā ietver četru mākslu terapijas specializāciju kopumu – deju un kustību terapija, drāmas terapija, mūzikas terapija, vizuāli plastiskā mākslas terapija un ir veselības aprūpes joma, kurā pacientu/klientu daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai un pārvarēšanai individuāli vai grupā terapeitiskās vides un terapeitisko attiecību kontekstā izmanto: mākslas līdzekļus, tehnikas un paņēmienus, radošo procesu un tā rezultātu, pacienta/klienta atgriezenisko saiti par procesu un/vai radīto darbu, kas tiek saprasta, kā viņa sajūtu, emociju, jūtu, domu, vajadzību, spēju, resursu, interešu, grūtību u.c. izpausme profesionālā mākslas terapeita klātbūtnē.

 

Mākslas terapeits ir funkcionālais speciālists – ārstniecības persona, kas ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vienā no mākslas veidiem: deju un kustību terapija vai drāmas terapija, vai mūzikas terapija, vai vizuāli plastiskā mākslas terapija.

Mākslas terapeits strādā veselības, sociālās aprūpes vai izglītības jomā, ar pacientiem/klientiem, kuriem ir somatiski, funkcionāli, psihiski traucējumi vai psiholoģiskas grūtības.

 

Vizuāli plastiskās mākslas terapija izmanto dažādas mākslas tehnikas, tādas kā zīmēšana, grafika, gleznošana, kolāža, mozaīka, veidošanu no māla un plastilīna, skulptūru veidošana, instalācija, digitālās tehnoloģijas u.c. Mērķi fokusēti uz konkrēta simptoma/traucējuma/nespējas samazināšanu un funkcionēšanas – konkrētu ķermeņa funkciju, tai skaitā psihisko un psihosociālo funkciju, attīstības pilnveidi, kas var tikt virzīti uz sevis apzināšanos, emociju izpratni, sociālās mijiedarbības un uzvedības izpausmju uzlabošanu, komunikācijas prasmju pilnveidi, fiziskās, sociālās un attieksmju veicinošās vai traucējošās ietekmes izmaiņām profesionālā vizuāli plastiskās mākslas terapeita klātbūtnē.