Informācija atjaunota 23.03.2022.

Sertifikācijas komisija:

Edīte Krevica, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

Anda Upmale-Puķīte, sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece

Sandra Barsineviča, sertifikācijas komisijas sekretāre

Indra Majore-Dūšele, sertifikācijas komisijas locekle

Līga Rundāne, sertifikācijas komisijas locekle

Kristīne Vende-Kotova, sertifikācijas komisijas locekle

Mirdza Liepiņa, sertifikācijas komisijas locekle

 

Sertifikācijas komisija ievēlēta 2022. gada 9. marta biedru kopsapulcē

Komisija ir apstiprināta LĀPPOS Sertifikācijas padomē.

 

Kontakti:

Edīte Krevica

Tālr.: 26209880

E-pasts: edite.krevica@inbox.lv

 

Mākslas terapeitu sertifikācija, resertifikācija un tālākizglītība tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību (http://likumi.lv/doc.php?id=253782)