Informācija atjaunota 31.10.2022.

 

  • SAZIŅA ar sertifikācijas komisiju tikai e-pastā: MTsertifikacija@gmail.com  Uz citiem e-pastiem sūtīta informācija netiks atbildēta.
  • Darba kārtība un sēdes 2023.gadā, skatīt sadaļā SĒDES. 

 

  • SERTIFIKĀCIJAS KOMISIJA

Edīte Krevica, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

Anda Upmale-Puķīte, sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece

Sandra Barsineviča, sertifikācijas komisijas sekretāre

Indra Majore-Dūšele, sertifikācijas komisijas locekle

Līga Rundāne, sertifikācijas komisijas locekle

Kristīne Vende-Kotova, sertifikācijas komisijas locekle

Mirdza Liepiņa, sertifikācijas komisijas locekle

Sertifikācijas komisija ievēlēta 2022. gada 9. marta biedru kopsapulcē. Komisija ir apstiprināta LĀPPOS Sertifikācijas padomē.

 

Kontaktinformācija:

Edīte Krevica

Tālr.: 26209880

E-pasts: MTsertifikacija@gmail.com

 

Mākslas terapeitu sertifikācija, resertifikācija un tālākizglītība tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību (http://likumi.lv/doc.php?id=253782)