Sertifikācijas komisija

Informācija atjaunota 24.03.2021.

Sertifikācijas komisija:

Zanda Lauva, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

Evija Vilka, sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece

Sandra Barsineviča, sertifikācijas komisijas sekretāre

Anda Upmale-Puķīte, sertifikācijas komisijas locekle

Edīte Krevica, sertifikācijas komisijas locekle

Kristīne Vende-Kotova, sertifikācijas komisijas locekle

Mirdza Paipare, sertifikācijas komisijas locekle

 

Sertifikācijas komisija ievēlēta 2018. gada 24. februāra biedru kopsapulcē

Sertifikācijas komisijas sastāva izmaiņas apstiprinātas 2021. gada 19. marta biedru kopsapulcē

Komisija ir apstiprināta LĀPPOS Sertifikācijas padomē.

 

Kontakti:

Zanda Lauva

Tālr.: 26357358

E-pasts: zanda.lauva@gmail.com 

 

Mākslas terapeitu sertifikācija, resertifikācija un tālākizglītība tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību (http://likumi.lv/doc.php?id=253782)