Supervizoru saraksts mākslu terapijas specializācijās:

(Supervizori atbilst LMTAA sertifikācijas komisijas 2016. gada 11. marta un 01.aprīļa lēmuma 

3.1.1. punktam par supervizora kvalifikāciju atbilstoši supervīzijām specializācijā)

 SUPERVIZORI DEJU UN KUSTĪBU TERAPIJĀ:
Ieva Rasa 29664447 ievarasa@inbox.lv
Indra Majore-Dūšele 29577764 indra.majore.d@gmail.com
Kristīne Vende-Kotova 29468894 kristine.vende@gmail.com
Sandra Mihailova 29144606 sandra.j@inbox.lv
Simona Orinska 29394500 simona.orinska@gmail.com
Zanda Lauva

Lidija Naumova

26357358

29605089

zanda.lauva@gmail.com

lidija.naumova@inbox.lv

Ārzemju supervizori:
Dr. Vicky Karkou
Dr. Bonnie Meekums
SUPERVIZORI DRĀMAS TERAPIJĀ:
Aelita Vagale 26112238 aelita.vagale@gmail.com
Anna Šteina 29171558 steina007@inbox.lv
Sandra Hartmane 29284543 s.hartmane@gmail.com
Ārzemju supervizori:
PhD, RDT Susana Pendzik
SUPERVIZORI MŪZIKAS TERAPIJĀ:
Dzintra Zariņa 23776087, 26150473 dzintra.zarina@gmail.com
Inese Paiča 26482287 inesepaica@gmail.com
Ineta Heinsberga 29442320 ineta.heinsberga@inbox.lv
Mirdza Paipare 29799951 mirdza.paipare@liepu.lv
Sandra Barsineviča

Jānis Rotšteins

28374480

29731016

sandra29@inbox.lv

supervizorstev@inbox.lv

Ārzemju supervizori:
Dr. Elen Fitzthum fitzthum@aon.at
Dr. Vilmante Aleksiene vilmante_aleksiene@yahoo.com
Heidi Fausch hfausch@musiktherapie-fausch.ch
SUPERVIZORI VIZUĀLI PLASTISKAJĀ MĀKSLAS TERAPIJĀ:
Anda Upmale-Puķīte 29109191 anda.upmale@rsu.lv
Edīte Krevica 26209880 edite.krevica@inbox.lv
Ilze Dreifelde 26328834 ilze.dreifelde@gmail.com
Iveta Jermolājeva 28858141 iveta.jermolajeva@gmail.com
Kristīne Mārtinsone 29256229 k.martinsone@gmail.com
Dace Visnola 29488445 visnoladace@gmail.com
Ārzemju supervizori:
Dr. Caryl Sibbett c.sibbett@qub.ac.uk