19/12/21 Ceļš pie sevis

16/12/21 Trīs pasākumi, iepazīšanās ar DKT un DT grupās
1. decembris, 2021
17/12/21 Supervīzijas ceļojums pielietojot mākslas metodes
1. decembris, 2021